İçeriğe geç
hakanbüyük(önssss)

yazılım hukuku & kvkk

Gelişen teknoloji, kişisel verilerin daha hızlı yayılmasına yol açmasıyla birlikte gerek ülkemizde gerekse de dünya genelinde kişisel verilerin toplanmasında ve işlenmesinin takip altına alınarak düzenlenmesi gereksinimi doğmuştur. Kişisel veriler ülkemizde 2010 tarihinde değişen Anayasa ile güvence altına alınmış ve bu verilerin korunması bir hak haline getirilmiştir…

iş hukuku

İş hukuku; işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalı olarak tanımlamak yeterli görülse de; esasında çok geniş bir alana hizmet etmesi sebebiyle bazı çelişkileri de beraberinde getirmektedir….

ticaret hukuku

Ticaret, Şirketler ve Birleşme-Devralmalar konusunda sağlık, perakende satış, enerji, otomotiv, yiyecek-içecek, inşaat, teknoloji ve telekomünikasyon, tıbbi ürünler gibi birçok sektörü içinde barındırmaktadır. Tacirlerin haklarını anayasaya bağlı…

marka & patent hukuku

Marka ve patent hukuku başlığı adı altında toplamak doğru ve yeterli olmasa da fikri ve sınai haklar bakımından önem arz eden birçok başlık açılabilir. Fikri haklar, sınai haklar, ticari haklar gibi genel başlıklar altında toplanan…

ceza hukuku

Ceza hukuku, esasında eksik bir terim olsa da toplumda “Suç ve Yaptırım Hukuku”  anlamında yaygın kullanılması sebebiyle, Ceza Hukuku genel adıyla adlandırmamız sorun teşkil etmemektedir. Ancak, Hakan Büyük Avukatlık ve Danışmanlık olarak kelimelerin…

İŞ KAZALARI VE İŞÇİLİK ALACAKLARI

İş kazalarında temel sorun iş güvenliğinin birçok işyerinde sağlanamamış olmasıdır. Can güvenliğini hiçe sayan bazı ihmaller istenmeyen sorunlara yol açmaktadır. Bu durumda işçiler ve aileleri iş kazaları neticesinde maddi ve manevi açıdan zorluklara göğüs germek zorunda kalmaktadır.  Dolayısıyla…

TRAFİK KAZALARINDA SİGORTA HUKUKU

Ülkemizde araç kullanımının yoğun olmasının olağan sonuçlarından olan trafik kazalarında; işleten, sürücü ve yolcu konumundaki kişilerin bu kazalara bağlı olarak maddi ve manevi açıdan birçok mağduriyetleri oluşmaktadır. Bu noktada sigorta şirketleri…