İçeriğe geç

CEZA HUKUKU

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, esasında eksik bir terim olsa da toplumda “Suç ve Yaptırım Hukuku”  anlamında yaygın kullanılması sebebiyle, Ceza Hukuku genel adıyla adlandırmamız sorun teşkil etmemektedir. Ancak, Hakan Büyük Avukatlık ve Danışmanlık olarak kelimelerin gücüne inancımız sebebiyle bu konuya ilişkin giriş yapmadan önce belirtmeyi kendimize ve hukuk literatürüne bir borç biliriz.

Ceza  Hukuku’nun amacı iki gruba ayırarak açıklanabilir; Öncelikle toplumun korunması amacıyla hizmet eden genel hukuksal yararlar ve müstakil bireylerin korunmasına hizmet eden bireysel hukuksal yararlar.

Başlangıçta basit görünen bu yarar türleri uygulamada dikkat edilmediği takdirde anayasaya aykırılık oluşturmaktadır. Çünkü; ceza hukuku normları emir ve yasakları, yaptırım tehdidi ile bireyin özgürlük alanına müdahale ederken, normların belirli ve toplum tarafından tanınan bir hukuksal yarara hizmet etmesi halinde meşru olacaktır.

Ceza hukukunun amacı, esas itibariyle suç işlenmesinin önlenmesidir. Bu önleme tedbirleri ; genel anlamda suç işleyen kişinin cezalandırılması suretiyle “ibret” etkisi yaratmaktır. Özel anlamda ise suç işleyen kişinin cezaevinde tutarak “ıslah” edilmesi ve tekrar suç işlemesinin önüne geçmektir.

Ancak, ülkemizde ceza hukuku alanında uygulamada birçok sorun oluşmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse; suçun tanımında, niteliğinde, yaptırımın ceza hukuku ilkelerine uygunluğunda; soruşturma aşamasından hüküm kurulana kadar tüm aşamaların titizlikle takip edilip, doğru yorumlanması ve eğer bir yaptırım uygulanacak ise orantılı olması çok önemlidir.

Tüm bu sürecin uygulamada avukat tarafından takip edilmesi, doğabilecek her türlü hukuki sorunun aydınlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Yargı önünde İddia ve Karar makamı arasında vatandaşların kendini ifade edebilecekleri en önemli yer Savunma makamıdır. Savunma makamı olan avukatlık müessesi ceza hukuku açısından büyük önem taşımaktadır. Hakan Büyük Avukatlık ve Danışmanlık Ofisi olarak ceza hukuku alanındaki tüm sorunlarınıza, uzmanlık alanlarımız dahilinde çözüm ortaklarımız ile birlikte aynı hassasiyet ve titizlik ile önem gösteriyoruz.

Bize Danışın