İçeriğe geç

TİCARET HUKUKU

TİCARET HUKUKU

Ticaret, Şirketler ve Birleşme-Devralmalar konusunda sağlık, perakende satış, enerji, otomotiv, yiyecek-içecek, inşaat, teknoloji ve telekomünikasyon, tıbbi ürünler gibi birçok sektörü içinde barındırmaktadır. 

Tacirlerin haklarını anayasaya bağlı olarak koruyan ticaret hukuku, özel bir hukuk alanıdır. Gelişen ticari faaliyet ve yaklaşımlardan dolayı medeni kanunun bir bölümünü ifade eden borçlar kanunu yetersiz kalmış ve bu nedenle özel bir hukuk alanına ihtiyaç duyulmuştur. Borçlar kanununun yetersiz kalmasına bağlı olarak ticaret hukukun geliştirilmesi birçok alanda tacirlerin haklarını korumak için gereklidir. Ticaret hukuku alanı ile birlikte uzmanlık gerektiren ve daha karmaşık hale gelen borçlara, şirket yükümlülüklerine dair hususlar teknik hesap ve kavramlarla daha net olarak açıklanmakta ve iki taraf arasındaki hukuk işlemleri ele alınmaktadır.

İki taraf arasındaki hukuki işlemleri ele alan hukuk birimi olarak açıklayabileceğimiz ticaret hukuku tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar dâhilinde koruma altına almakta ve işletme sahipleri ve alıcılar için büyük önem taşımaktadır. Her hukuk alanı gibi kişilerin kanun karşısında ne gibi haklara sahip olduğunu daha detaylı bir şekilde ortaya koyan ticaret hukuku insan ilişkilerindeki ekonomik faaliyetleri ele almakta ve geniş kapsamlı bir hukuk hizmetini özetlemektedir.

Bu açıdan tacirlerin sahip olduğu haklar, yasalar çerçevesinde korunması büyük önem taşımaktadır. Ticaret hukukunun bu kadar geniş bir alana yayılmış olması, birçok hukuki uyuşmazlığı da beraberinde getirmektedir. 

Bu kadar geniş alana hitap eden ticaret hukuku, tacirlerin haklarını korumaları amacıyla uzman avukatlar ile çalışmanın önemini de göstermektedir. Hakan Büyük Avukatlık ve Danışmanlık olarak alanında uzman avukat ve çözüm ortakları ile birlikte ile ticari şirketlerin yapıları, kuruluşları hakkındaki kapsamlar, örgütlenme biçimleri, çalışma ve faaliyetlerinin nasıl sona erdirilebileceği, değerli görülen evrakların hangileri olduğu, bunlarla ilgili muamelelerin şekilleri, dikkat ve titizlikle müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

 

Bize Danışın