İçeriğe geç

YAZILIM HUKUKU & KVKK

KVKK HUKUKU

Gelişen teknoloji, kişisel verilerin daha hızlı yayılmasına yol açmasıyla birlikte gerek ülkemizde gerekse de dünya genelinde kişisel verilerin toplanmasında ve işlenmesinin takip altına alınarak düzenlenmesi gereksinimi doğmuştur. Kişisel veriler ülkemizde 2010 tarihinde değişen Anayasa ile güvence altına alınmış ve bu verilerin korunması bir hak haline getirilmiştir. Kişisel veri, kimliği belirli yada belirlenebilir her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verilerin tamamen yada kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri sisteminin parçası olmak kaydı ile; otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlemesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması yada kullanımının engellenmesi  gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır. Dolayısıyla bu kadar geniş kullanım alanı bulunan verilerin herhangi bir koruma kapsamına alınmaksızın dolaşımda bulunması hak ihlallerine yol açacaktır.

Kişisel veriler işlenirken, verinin niteliği göz önünde bulundurularak (Özel nitelikli- Genel nitelikli) Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kapsamında öngörülen veri işleme standartlarının sağlanması gerekmektedir.  KVKK’nın uygulanması ve verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla kurulan, idari ve mali özerkliğe bulunan Kişisel Verileri Koruma Kurulu ülkemizde Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.  Veri  sorumlularını ve veri işletenleri denetlemek ve yaptırımlarda bulunma görevi de bulunan kurul, verilerin işlenmesinde uygulamada doğan sorunlara gerek yaptırımlarla gerekse de uluslararası mevzuatları takip ederek çözüm üretmektedir.

KVKK’ya aykırılık hallerinde, KVKK’nın ve TCK’nın kişisel verilere ilişkin ihlaller halinde adli ve idari yaptırımların  yer aldığı maddeler uygulanmaktadır. Bu neticede kişisel verileri işlenen kişiler ve kişisel verileri işleyen şirketler başta olmak üzere KVKK bilincini tüm vatandaşlar üzerinden sağlanması gerekmektedir.

Hakan Büyük Avukatlık ve Danışmanlık olarak gerek şirketlerin kişisel verileri işlemesinde hukuki desteğin sağlanması gerekse de kişisel verileri işlenen kişilerin, kişisel verilerinin kullanılmasına ilişkin haklarını koruma altına almak için KVKK uzmanı avukat ve çözüm ortaklıklarımızla hizmet vermekteyiz

YAZILIM HUKUKU

Bilişim hukuku ülkemizde yeni ve sürekli gelişim gösteren bir hukuk dalıdır. Çağımız standartlarına uygun olarak güncellenen ve gelişen mevzuatlar kapsamında  değerlendirilen ve bilişimin temel yapı taşlarından olan yazılım ise bir fikir ve eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazılımlar, ülkemizde fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında korunmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, bilişim alanında tam anlamıyla bir koruma sağlamasa da, mevcut mevzuat düzenlemeleriyle olabildiğince sıkı bağ kurma amacındadır. Fikri Mülkiyet Haklarının Devriyle ilgili Sözleşmeler, Yazılım Telif Haklarının Devri için Sözleşmeler, ERP Yazılım Sözleşmeleri,Yazılım Lisans, Çözüm Ortaklığı ve Bakım/Destek Sözleşmeleri başta olmak üzere Yazılım Geliştirilme konusunda İşbirliği Sözleşmeleri, ,Yazılım Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti Sözleşmeleri,Kaynak Kod Sözleşmeleri , Bulut Sözleşmeleri olmak üzere kendi içinde birçok koruma gerektiren geniş bir alanı barındırmaktadır.  Bu kapsamda yazılımlar hukuki olarak gerek kazanç kaybının önlenmesi gerekse de yazılım fikrinin oluşmasından eser olarak meydana gelmesini sağlayan süreçte ve bu sürecin tamamlanması ile devam eden diğer işbirliklerine kadar tüm aşamalar titiz ve mevzuata uygun bir şekilde korunması gerekmektedir. Hakan Büyük Avukatlık ve Danışmanlık Ofisi olarak uzman avukat ve çözüm ortaklarımızla müvekkillerimize bilişim ve yazılım hukuku alanın hukuki destek sağlamaktayız.

Bize Danışın