İçeriğe geç

İŞ HUKUKU

İŞ HUKUKU

İş hukuku; işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalı olarak tanımlamak yeterli görülse de; esasında çok geniş bir alana hizmet etmesi sebebiyle bazı çelişkileri de beraberinde getirmektedir.

Bağımsız çalışanlar ile bağımlı çalışanlar; asli ve sürekli kamu hizmetine atama işlemi ile alınanlar; bağımsız çalışan serbest meslek mensupları yanında “işçi” çalıştırması ile kazandıkları “işveren “ sıfatı kazanması gibi birçok örnekleme ile de gösterilebileceği üzere, iş ilişkisi içinde işçinin ekonomik ve kişisel bakımdan bağımlı ve güçsüz durumda olması hem iş hukukunun doğumuna hem de bu hukuk dalının ayrı bir hukuk disiplini olarak gelişmesine yol açmıştır.

Bu neticede işçi ve işveren sıfatına haiz olanlar arasında yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk halinde gerek işçinin gerekse de işverenin kanundan doğan haklarını en etkili biçimde kullanabilmeleri, sosyal güvenlik hukuku  ile ilişkili olarak yargı mercileri önünde dikkatli ve titiz bir şekilde mevzuatın getirdiği güncellemeleri de yakından takip ederek hukuksal yararların korunması gerekmektedir. Hakan Büyük Avukatlık ve Danışmanlık olarak,  Türkiye’nin her yerindeki müvekkillerimizin iş hukukundan kaynaklanan tüm sorunlarını güncel mevzuat ışığında dikkat ve titizlikle takip etmekteyiz.

Bize Danışın