İçeriğe geç

MARKA VE PATENT HUKUKU

Fikri ve Sınai Haklar (Marka ve Patent Hukuku)

Marka ve patent hukuku başlığı adı altında toplamak doğru ve yeterli olmasa da fikri ve sınai haklar bakımından önem arz eden birçok başlık açılabilir. Fikri haklar, sınai haklar, ticari haklar gibi genel başlıklar altında toplanan, fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında koruma altına alınan; eser sahibinin hakları ve buna bağlantılı diğer haklar, marka ve patent hakları, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler, entegre topografyası, ticaret ünvanları, ticari sırlar, gizli bilgiler gibi birçok alt başlığa sahip hakları bünyesinde barındırmaktadır. Bu haklardan bazıları kültür bakanlığı, bazıları Türk Patent Enstitüsü(TPE), bazıları da Ticaret kanunu tarafından korunmaktadır. Ayrıca uluslararası sözleşmeler  ve tescil hakları ile (Madrid Sözleşmesi, Avrupa Topluluğu Markası CTM, Patent İşbirliği Anlaşması PCT, Lahey Antlaşması gibi…)  güvence altına alınan bu hakların ihlali neticesinde gerek ulusal gerekse de uluslararası birçok yaptırımla karşılaşılabilir.  Bu neticede Hakan Büyük Avukatlık ve Danışmanlık Ofisi olarak fikri ve sinai haklar alanında uzman avukat ve çözüm ortakları ile müvekkillerimizin haklarının korunmasında ve karşılaşabilecekleri sorunların çözümlenmesi açısından hukuki destek sağlamaktayız.

Bize Danışın